กลับหน้าหลัก
 เว็บไซต์ความรู้วิชาอื่นๆ
 Dreamweaver+php+Mysql
 Macromedia Flash
 
สำรวจช่วงโควิด ปี กศ.64 (ม.5)
ตรวจสอบเงินสนับสนุน 2,000 บ.
 
ปี กศ. 2/2564
เข้า Google Classroom
ลงเวลาเรียนออนไลน์ 2/2564
ส่งงาน Google Drive
 
ปี กศ. 1/2564
เข้า Google Classroom
ลงเวลาเรียนออนไลน์ 1/2564
 
สำรวจช่วงโควิด ปี กศ.1/63
สำรวจการใช้ระบบเรียนทางไกล
สำรวจเยี่ยมบ้าน (แบบย่อ)
กรอกข้อมูลครูเพื่อลง SGS
 
ปี กศ 2/2563
เข้า Google Classroom
ลงเวลาเรียนออนไลน์ 2/2563
 
 แหล่งที่มา code count
 webcounter
  จำนวนผู้เข้าชม  web counter  
 
 
 
การจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้นักเรียนสะดวกต่อการศึกษา หรือค้นหาวิชาที่กำลังเรียนอยู่
 

ถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจการใช้งานตัวไหน ติดต่อได้ค่ะ (แต่ขอเวลาตัด User / Password หน่อยค่ะ) เพราะไม่ได้ใช้งานนานมากค่ะ ประมาณ 4-5 ปีได้ค่ะ พอดีเข้ามาแล้วมีบางท่านทดลองโปรแกรมหลายท่าน คิดว่าน่าจะสนใจ ระบบเป็น Mysqli ค่ะ ไปคัดลอกมาจากเว็บไซต์อื่นแล้วดัดแปลงเช่นกันค่ะ

วันเวลาที่แจ้ง 21 สิงหาคม 2565 เวลา 19.31 น.
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com