กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 Youtube ช่อง DwThai.Com
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 

ความเป็นมาของโปรแกรม Adobe Dreamweaver 

    อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือชื่อเดิมคือ แมคโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ (Macromedia Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมคโครมีเดีย (ปัจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส์) ดรีมวีฟเวอร์มีทั้งในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ ดรีมวีฟเวอร์ยังสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ ผ่านโปรแกรมจำลองอย่าง WINEได้ คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมนี้ซึ่งครองใจผู้ทำเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งโปรแกรมมาจนถึงปัจจุบัน
    โปรแกรม Adobe Dreamweaver มีออกมาหลายเวอร์ชั่นด้วยกัน ซึ่งมีทั้งหมดดังนี้
          Dreamweaver 1.0 ( ธันวาคม ค.ศ 1997 )
          Dreamweaver 1.2 ( มีนาคม ค.ศ 1998 )
          Dreamweaver 2.0 ( ธันวาคม ค.ศ 1998  )
          Dreamweaver 3.0 ( ธันวาคม ค.ศ 1999 )
          Dreamweaver Ultradev 1.0 ( มิถุนายน ค.ศ 2000 )
          Dreamweaver 4.0 ( ธันวาคม ค.ศ 2000 )
          Dreamweaver Ultradev 4.0 ( ธันวาคม ค.ศ 2000 )
          Dreamweaver MX ( พฤษภาคม ค.ศ 2002 )
          Dreamweaver MX 2004 ( 10 พฤศจิกายน 2003 )
          Dreamweaver 8 ( 13 พฤศจิกายน 2003 )
          Dreamweaver CS3 9.0 ( 27 มีนาคม 2550 เป็นเวอร์ชั่นแรกหลังจากควบกิจการกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส์ )
          Dreamweaver CS4 (23 กันยายน ค.ศ. 2008)
          Dreamweaver CS5 (20 มิถุนายน ค.ศ. 2010)
          Dreamweaver CS6 (23 เมษายน ค.ศ. 2012)
          รุ่นล่าสุดคือ ดรีมวีฟเวอร์ CC (2017)

 
.
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com