กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การสร้างฐานข้อมูล

 

การเข้าสู่โปรแกรม Localhost ฐานข้อมูล

      1. เข้า google chrome 
      2. พิมพ์  localhost  ที่ address จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

 
 
      3. คลิก   จะปรากฏดังภาพ
 

      4. ช่อง  Username พิมพ์  root    ช่อง  Password  พิมพ์  w12345678   คลิก Sign in

      5. สร้างฐานข้อมูลใหม่  พิมพ์  dw-db    กำหนดลักษณะภาษาไทยแบบ  utf8_general_ci

      6. คลิก สร้าง 

 
 

      7. พิมพ์ชื่อตาราง  Students   จำนวนฟิลด์  4  (ชื่อ : students ,  Number of fields : 4)  คลิก ลงมือ ดังรูปภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้

 
 

      8. กรอกข้อมูลตามตารางด้านล่าง

 
 

         8.1 กรอกข้อมูลตามตัวอย่าง

ฟิล์ด

ชนิด

ความยาว/เซต

เพิ่มเติม

id

INT

5

auto_increment

คลิก

name

VARCHAR

50

 

 

age

VARCHAR

3

 

 

email

VARCHAR

50

 

 

 
         8.2 คลิก  บันทึก  (ย่อหน้าต่าง google chrome)

.

เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com