กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การเชื่อมต่อ Dreamweaver กับ Localhost หรือการกำหนด Manage sites…

 

      1. เข้าโปรแกรม Dreamweaver 

      2. คลิก  Manage Sites...

 
 
      หรือทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้
 

      3. คลิก  New

 
 

      4. คลิกเลือก  Site  (ด้านซ้ายมือ)

 
 

            4.1 ตั้งชื่อ  เช่น   Site Name :  watra (หรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะตั้ง ให้ตั้งเป็นของเราเอง)
            4.2 หาไดร์ฟเพื่อเชื่อม localhost   Local Site Folder :  c:\AppServ\www\dw-db\
                   4.2.1 คลิก   Browse for folder  

 
 
 

                   4.2.2 คลิกปุ่ม  Select    (เพื่อบอกว่าจะใช้  path นี้)

 
      5. คลิกเลือก  Servers  (ด้านซ้ายมือ)
 
 

      6. คลิก  Add new Server  (เครื่องหมายบวก  )

.

 

      7. คลิก  Tab    Basic  และทำการกำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

         7.1 Server  Name : watra  (ชื่ออะไรก็ได้ตามลักษณะงาน)

         7.2 Connect  using : Local/Network

         7.3 Server Folder : C:\AppServ\www\dw-db (ระบุ  path ที่เชื่อมกับ localhost)

         7.4 Web URL : http://localhost/dw-db/  (พิมพ์ http://localhost/dw-db/ เพื่อแสดงงานที่ server จำลอง)

 
 
          7.5 คลิก  Tab  Advanced   Server Model : PHP MySQL    (เลือก PHP MySQL)
 
 

         7.6 คลิก  Save

         7.7 คลิก ยกเลิก  Remote

         7.8 คลิก เลือก Testing  (ให้มีเครื่องหมายถูกติดไว้)

         7.9 คลิก  Save

 
 
         7.10 คลิก  Done
 
 
เมื่อสร้างเสร็จ ที่ Database ต้องมีเครื่องหมายถูกขึ้นทั้งหมด 3 อัน ดังรูปภาพด้านล่าง
 
 
 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com