กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การสร้างฐานข้อมูลกรณีศึกษา

 

      1. เข้า google chrome 

      2. พิมพ์  localhost  ที่ address แล้วกด enter จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

 
 

      3. คลิก   จะปรากฏดังภาพ

 
 

      4. ช่อง  Username พิมพ์  root    ช่อง  Password  พิมพ์  w12345678  คลิก Sign in

 

หมายเหตุ   ถ้ามีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็สร้างต่อได้เลย แต่ถ้าไม่มี ให้กลับไปดูหัวข้อ “การสร้างฐานข้อมูล”

 

      5. คลิกลูกศรชี้ลง  (Dropdown)

      6. คลิกเลือกฐานข้อมูล  dw-db  (ในที่นี้ให้สร้างในฐานข้อมูลเก่าก่อน ถ้าทำงานต้องสร้างใหม่)

.
 

         จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่างนี้

 
 

          6.1 ช่อง  ชื่อ  :  edu  (ชื่อตาราง)

          6.2 ช่อง  Number  of  fields : 5  (จำนวนฟิลด์)

          6.3 คลิก  ลงมือ

 

          จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่างนี้

          กำหนดรายละเอียดดังรูปภาพข้างล่าง

 
 

          เมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึก

          6.4 คลิก  “บันทึก” (ย่อหน้าต่าง google chrome)

          6.5 รายละเอียดฐานข้อมูล  เพื่อนำไปทำเว็บไซต์

 

ฟิล์ด

ชนิด

ความยาว/เซต

เพิ่มเติม

id

INT

3

auto_increment

คลิก

name

VARCHAR

50

 

 

email

VARCHAR

50

 

 

sex

TINYINT

5

 

 

edu

VARCHAR

80

 

 

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com