กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

กรณีศึกษานี้ต้องทำข้อต่อไปนี้ผ่านมาแล้ว

   1. สร้างฐานข้อมูลใน Localhost

   2. การเชื่อมต่อ Dreamweaver กับ Localhost

   3. การสร้าง Connection กับ MySQL

 
 

หลักการสร้างฟอร์ม (Form) และ input (Create a web form)

การสร้าง ฟอร์ม Form และ Input

      1. สร้างไฟล์ workcs6.php

          1.1  คลิกเมนูFile

          1.2 คลิก New

 
 

          1.3 คลิกเลือก PHP

 
 

          1.4 คลิกปุ่ม Create  จะปรากฏหน้าจอเปล่า

          1.5 บันทึกไฟล์

                    1.5.1 คลิกเมนู File  คลิก Save as หรือ กด Ctrl + S เพื่อทำการบันทึกไฟล์

.
 

               1.5.2 ตั้งชื่อไฟล์ workcs6.php (พิมพ์แต่ชื่อ ไม่ต้องพิมพ์นามสกุลค่ะ โปรแกรมจะทำการตั้งให้)

                    1.5.3 คลิกSave

 
 

(การสร้าง Text Field)

      2. Panel Insert คลิกลูกศรชี้ลง   

 
 

          2.1 คลิก Forms (จะขึ้นเส้นปะสีแดง แสดงว่าสามารถสร้างฟอร์มได้แล้ว)

 
 
          2.2 คลิก Text Field (name)
 
 
              จะปรากฏภาพการกำหนด Text Field ด้านล่างนี้
 
 

              กำหนดรายละเอียดดังภาพ

              2.2.1  ID: name (คือตัวแปร ห้ามีอักขระพิเศษ ห้ามเว้นวรรค)

              2.2.2  Label: Name :

              2.2.3  Style: Attach label tag using ‘for’ attribute

              2.2.4  Position: Before form item

              2.2.5  คลิก OK

                       จะได้ดังภาพ

 
 

                       1)  คลิกข้างหลังInput

 
 

                       2) กดปุ่มShift + Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

          2.3 คลิก Text Field (email)
 
 
              จะปรากฏดังรูปภาพดังต่อไปนี้
 
 

              กำหนดรายละเอียดดังภาพ

              2.3.1  ID: email  (คือตัวแปร ห้ามีอักขระพิเศษ ห้ามเว้นวรรค)

              2.3.2  Label: E-mail :

              2.3.3  Style: Attach label tag using ‘for’ attribute

              2.3.4  Position: Before form item

              2.3.5  คลิก OK

                       จะได้ดังภาพ

 
 
                       1)  คลิกข้างหลัง Input
 
 

                       2) กดปุ่ม Shift + Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่

                            (เตรียมสร้าง Radio Group)

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com