กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

กรณีศึกษาสำหรับทำงานชิ้นส่งครู

 

เรียกตารางจาก MySQL มาใช้งาน (จากการ Connect ในคำสั่งข้างต้น)

 

      9.  การสร้าง Insert Record

           9.1 ที่ Panel  INSERT (ถ้าไม่มีให้คลิกเมนู window  INSERT (หรือกดปุ่ม Ctrl + F2)

 
 
           9.2 คลิกลูกศรชื่อลงที่ Common    เลือก Data .
 
 

          9.3 เลื่อนหา Insert Record  

          9.4 คลิกที่ลูกศรชี้ลง   เลือก

 
 

          9.5 จะปรากฏดังรูปภาพข้างล่างนี้ กำหนดรายละเอียดเบื้องต้นก่อน

 
 

                 9.5.1  Submit Values from : form1

                 9.5.2  Connection : MyConnectEdu

                 9.5.3  Insert table : edu

                 9.5.4  Columns จะทำการกำหนดทีละฟิลด์ ให้ครบ 4 field (name)

                          ( “id” ไม่ต้องกำหนด เพราะ AUTO_INCREMENT ระบบจะรันเลขอัตโนมัติ)

 
 

                           1)  Columns : ‘name’ Gets Value From ‘FORM.Name’ as text

                           ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ (ให้ดูว่ามีคำว่า “name” )

                           2) Value : FORM.Name (ส่วนนี้สำคัญมาก)

 

                 9.5.5  Columns ( email )

 
 

                           1)  Columns : ‘email’ Gets Value From ‘FORM.email’ as text

                           ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ (ให้ดูว่ามีคำว่า “email” )

                           2) Value : FORM.email (ส่วนนี้สำคัญมาก)

 

                 9.5.6  Columns (gender )

 
 

                           1)  Columns : ‘sex’ Gets Value From ‘FORM.gender’ as ‘Integer’

                           ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ (ให้ดูว่ามีคำว่า “gender” )

                           2) Value : FORM.gender (ส่วนนี้สำคัญมาก)

                 9.5.7  Columns ( edu )

 
 

                           1) Columns :edu’ Gets Value From ‘FORM.edu’ as ‘Text’

                           ถ้าข้อ 4) นี้ไม่เหมือน ให้ทำข้อ 5) ก่อนค่ะ (ให้ดูว่ามีคำว่า edu” )

                           2) Value : FORM.edu (ส่วนนี้สำคัญมาก)

 

                 9.5.8  คลิกปุ่ม Browse…

                 9.5.9  เลือกไฟล์ data-table-edu.php (หลังจากทำการเพิ่มข้อมูลแล้ว)

                 9.5.10 คลิก OK

                 9.5.11 Save (กด Ctrl + S)

 
 

                           จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง

 
 

                 9.5.12  Save (กด Ctrl + S)

                 9.5.13  กดปุ่ม F12 (ที่แป้นคีย์บอร์ด ทดสอบการทำงาน)

 
 
    เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน ของ 1 ชิ้นงานค่ะ
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com