กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL (Record Update)

 

      1. เปิดไฟล์  data-table.php  (ถ้าเปิดอยู่แล้วให้คลิก  Tab  data-table.php) หรือถ้ายังไม่เปิดให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

         1.1 คลิกเมนู  File  คลิก Open

 
 

         1.2 คลิกที่ไฟล์  data-table.php     คลิก  Open

 
 

      2. เพิ่มคอลัมน์  เป็น 6 คอลัมน์

           2.1 คลิกข้างหลังคำว่า “ลบ”

.
 

           2.2 คลิก  Splits cell into rows or columns ที่  Panel  Properties

 
 

                2.2.1 Split cell into  เลือก  Columns

                2.2.2 Number of columns : 2

                2.2.3 คลิก  Ok

 
 

                      จะได้ดังภาพข้างล่าง

 
 

                2.2.4 พิมพ์คำว่า  แก้ไข”  ลงช่องที่เพิ่ม

 
 

      3. สร้างไฟล์  Update.php

          3.1 คลิกเมนู  File

          3.2 คลิก  New

 
 

          3.3 คลิกเลือก PHP

 
 

          3.4 คลิกปุ่ม Create  จะปรากฏหน้าจอเปล่า

          3.5 บันทึกไฟล์
               3.5.1 คลิกเมนู File  คลิก Save as  หรือ กด Ctrl + S  เพื่อทำการบันทึกไฟล์

 
 

               3.5.2 ตั้งชื่อไฟล์  update.php  (พิมพ์แต่ชื่อไม่ต้องพิมพ์นามสกุลค่ะ โปรแกรมจะทำการตั้งให้)

               3.5.3   คลิก  Save

 
 

           3.6 คลิกที่ไฟล์  data-table.php  หรือ  tab  data-table.php

 
 

           3.7 คลุมดำ คำว่า “แก้ไข”

 
 

           3.8 คลุมดำ คำว่า “แก้ไข”

          3.9 คลิกปุ่ม  Browse for  File  ที่  Link  ในส่วนของ  Properties

 
 

          3.10 คลิกเลือกไฟล์  update.php

          3.11 คลิกปุ่ม Parameters…

 
 

                     จะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง

          3.12 คลิกด้านล่าง  Name  พิมพ์  id

          3.13 คลิกที่ช่องว่าง  ด้านขวา

          3.14 คลิกที่เครื่องหมาย สายฟ้า 

 
 

          3.15 คลิกเครื่องหมายบวกหน้า Recordset (ShowData)

 

 

          3.16 คลิกเลือก  id

          3.17 คลิก  Ok

 

 

          3.18 คลิก  OK  (จะกลับหน้าจอปกติ)

                ที่      panel  Properties

               จะขึ้นข้อความ  update.php?id=<?php echo $row_ShowData['id']; ?>

 

      4. คลิกไฟล์  update.php  หรือคลิกที่  tab update.php

 

 

      5. คลิกเมนู  windows  คลิกเลือก  Insert  หรือกดปุ่ม  Ctrl + 2

 

 

      6. คลิก  panel  Insert  เปลี่ยนเป็น  Data

          6.1 คลิกลูปศรชี้ลง  ตรงคำว่า  Common

          6.2 คลิกเลือก  Data

 

.

      7. หา  Update Record : แล้วคลิก  

         7.1 คลิกเลือก  Record Update Form wizard  ที่  panel Insert  ตรง  Data

 

.

        7.2 คลิกเลือก  4. Create a  Recordset.

 

.

           กำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

.

             7.2.1 Name:  Recordset1

             7.2.2 Connection: MyConnect

             7.2.3 Table: students

             7.2.4 Columns: All

             7.2.5 Fiter: id  (คือการแก้ไขโดยอ้างอิงจาก  id)

                       ตัวกำหนดอื่นตามภาพที่ปรากฏข้างล่าง

             7.2.6 คลิก  OK

        7.3 คลิก  Ok

              จะปรากฏรูปภาพด้านล่างนี้

 

.

        7.4 After updating, go to:  data-table.php

              7.4.1 คลิกปุ่ม

              7.4.2 เลือกไฟล์  data-table.php

              7.4.3 คลิก  OK

                      จะปรากฏดังภาพด้านล่างนี้  ซึ่งจะมีเส้นปะสีแดงติดมาด้วย คือ การสร้างฟอร์ม

 

.

      8. ไปที่ไฟล์  data-table.php

 

.

      9. กดปุ่ม  F12  ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อทดสอบ

      10. คลิกแก้ไขที่  id  "4"

 

.

           จะได้ดังภาพด้านล่าง

 

.

      11. แก้ไข Age : ให้เป็น "40"

      12. คลิก Update record

 

.
.   ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขค่ะ
.
.
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com