กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การสร้างตารางอัตโนมัติ Dynamic Table เพื่อดึงข้อมูลจาก MySQL ขึ้นมาแสดงผล

 

      1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver

      2. สร้างไฟล์แบบ PHP

 
 

      3. บันทึกข้อมูล ตั้งชื่อ data-table.php

      4. ที่ panel Insert   คลิกเลือก Data

 
 

      5. ที่ Dynamic Data คลิกลูกศรชี้ลง

         5.1 คลิกเลือก Dynamic Table

.
 

         5.2 คลิก Recordset. (ข้อ 4. Create a Recordset.)

 
 

             จะปรากฏรูปภาพดังต่อไปนี้

 
 

         5.3 กำหนดรายละเอียดให้เหมือนรูปภาพข้างบน

             5.3.1 Name : Showdata

             5.3.2 Connection : MyConnect (ขึ้นอยู่ว่าเราตั้งชื่อว่าอะไร แล้วเป็นตัวเชื่อมโยงอันไหน แต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวเดียว ให้เลือกตัวนี้ได้เลยค่ะ)

             5.3.3 Table : Students (ชื่อตารางที่สร้างใน localhost)

             5.3.4 คลิก OK

             5.3.5 คลิก Ok (หน้า Setup Instrutions)

             5.3.6 คลิกเลือก All records เพื่อให้แสดงผลทุกเรคอร์ด

             5.3.7 คลิก Ok

 
 

             จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

 
 
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com