กลับหน้าหลัก
 การสร้างฐานข้อมูล
 การสร้างฐานข้อมูล
 การกำหนด Manage Site
 การ Connection กับ MySQL
 การสร้าง Dynamic Table
 การสร้าง Insert
 การสร้าง Delete
 การสร้าง Update
 การสร้าง Search
 การสร้าง Login-Logout
 การสร้าง รับสมัครสมาชิกใหม่
 
 กรณีศึกษา
 การสร้างฐานข้อมูล edu
 การสร้าง Input แบบ text
 การสร้าง Radio Group
 การสร้าง Selection box
 การสร้างปุ่ม Submit
 การสร้าง Connection
 การสร้างตารางแสดงข้อมูล
 การสร้าง Insert record
 
 แหล่งที่มา
 แหล่งที่มา
 
 เว็บไซต์ (ครูวัชรา)
 Macromedia Flash
 
 

การค้นหาข้อมูล (Search)

 

      1. เปิดไฟล์ data-table.php หรือ คลิก tab  data-table.php

 
 

      2. คลิกข้างหลังคำว่า “เพิ่มข้อมูล”

      3. กดปุ่ม Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด

      4. คลิก Panel  Insert

 
 

      5. คลิก Forms (จะขึ้นเส้นปะสีแดง แสดงว่าสามารถสร้างฟอร์มได้แล้ว)

.
 

      6. สร้างช่องค้นหา และปุ่มค้นหา Search

          6.1 คลิก Text Field

 
 

               จะปรากฏภาพการกำหนด Text Field ด้านล่างนี้

 
 

               กำหนดรายละเอียดดังภาพ

         6.1.1 ID: word
         6.1.2 Label: ค้นหา

         6.1.3 Style: No label tag
        
6.1.4 Position: Before form item
         
6.1.5 คลิก OK

      7. คลิกข้างหลัง ช่องค้นหา ให้เคอร์เซอร์กะพริบ

 
 

      8. คลิก Panel  Forms

 
 

      9. คลิก Button

 
 

      10. จะขึ้นหน้าต่าง Input Tag Accessibility Attributes

 
 

          10.1 ID: btnSearch

          10.2 Label: ไม่ต้องกำหนด

          10.3 Style: Nolabel tag

          10.4 Position: Before form item

          10.5 คลิก OK

 

      11. คลิกในเส้นปะสีแดง หรือคลิกที่เส้นปะสีแดง (ฟอร์ม)

          หรือ คลิกที่ <form # form1> ที่ Panel  Properties เป็นการเลือกฟอร์มทั้งหมด

 
 

      12. ช่อง Action : พิมพ์ search.php

 
 

      13. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด

      14. ช่อง Method : POST

 
 

      15. สร้างไฟล์ search.php

           15.1 คลิกเมนู File  คลิก New

 
 

           15.2 คลิกเลือก PHP  คลิก Create

 
 

           15.3 คลิกเมนู File คลิก Save As

 
 

           15.4 ตั้งชื่อไฟล์ search คลิก คลิกปุ่ม Save

 
 

      16. เปิดใช้งาน  BINDINGS

           16.1 คลิกเมนู Windows  Database

 

 

         16.2 คลิก Tab  BINDINGS

 

 

         16.3 คลิก เครื่องหมายบวก  

 

 

         16.4 คลิก เครื่องหมายบวก  BINDINGS เพื่อกำหนดค่าเปรียบเทียบในการค้นหา

 

 

                จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพด้านล่างนี้

 

.

            16.4.1   Name : Recordset1

            16.4.2  Connection : MyConnect (เรามีแค่อันเดียว)

            16.4.3  Table : students

            16.4.4  Columns : All

            16.4.5  Filter :       name contains

                       Form Variable   word

 

                 คำว่า "word" คือตัวแปรที่เอามาจาก ข้อ 6.1

 

.

            16.4.6  คลิก Ok

 

      17. ที่ panel Insert  คลิกเลือก Data

 

.

      18. ที่ Dynamic Data คลิกลูกศรชี้ลง

           18.1 คลิกเลือก Dynamic Table

 

.

           18.2 คลิกเลือก Dynamic Table

                 18.2.1   คลิกเลือก All reocrds

                  18.2.2   คลิก OK

 

.

                  จะปรากฏดังภาพ

 

.

      19. พิมพ์ “แสดงข้อมูลที่ค้นหา” บนตาราง

 

.

      20. คลิก Tab   data-table.php

 

.

      21. กดปุ่ม F12 ที่แป้นคีย์บอร์ด เพื่อทดสอบ

            21.1 คลิกในช่องค้นหา

            21.2 พิมพ์ “ก”

            21.3 กด Submit

 

.

      ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการค้นหาค่ะ

.
.
เว็บไซต์นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1366 x 768 Pixel
ดูผู้แลเว็บไซต์ วัชรา ปานนาค  e-mail : watra25177@gmail.com